A felhasználóneved alatt keletkező valamennyi aktivitásért, kizárólag Te vagy a felelős.

Tilos az azonosító és jelszó átruházása valaki másra.

Amennyiben tudomásodra jut, hogy adataid más személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba velünk az csupasport@csupasport.hu e-mail címen.

Ne használj más felhasználó vagy közéleti szereplő nevével egyező, illetve azzal könnyen összetéveszthető azonosítót (felhasználónevet). Az ilyen azonosítókat az adminisztrátorok és moderátorok törlik az adatbázisból. Mindenkinek lehetősége van a saját polgári nevén való regisztrálásra még akkor is, ha ezzel könnyen összetéveszthető valamely közszereplővel. Ezt az azonosítót mindaddig használhatja, amíg nem adja ki magát annak a közszereplőnek.

A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokért, a fórumokon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért a Candover teljes felelősséget nem vállal, csak abban a mértékben, ahogy azt a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe előírja.

Nem helyezhetsz el olyan információkat, melyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.

Semmilyen formában, még ráutalóan se buzdíts az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére.

Ne sértsd más felhasználók, vagy más emberek személyiségi jogait.

A csupasport.hu oldalon nem lehet nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevétel orientált weblapokat is. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.

Ne rombolj. A túl nagy file csatolása, programok csatolása, a hosszú hozzászólás, egy hozzászólás többször való elküldése, egy többszöri, azonos néven való megnyitása, a gyakori szövegismétlés törlést von maga után.

A cikkhozzászólásokban, a fórumokon, blogokon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban semmilyen ellenőrzést nem folytatunk, így a Candover semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a fórumokon/blogokban, stb. elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

A felhasználó hozzászólása elküldésével lemond minden, szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról. A cikkhozzászólásokban, fórumokban, videómegosztón, blogokon közzétett szövegek, képek, videók és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a hozzászólás elküldése után a Candover tulajdonába kerülnek. E helyeken közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk. Újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában csak a Candover engedélyével lehetséges. A felhasználó saját kommentjét továbbra is szabadon használhatja.

Szigorúan tilos a fórum felhasználóinak személyes adatait technikai vagy egyéb módszerekkel illegálisan gyűjteni és tárolni, valamint a Candover által működtetett oldalon lekérő számítógépek IP-címeit begyűjteni.

Moderálási alapelvek

A fórumok, cikkhozzászólások, blogok, videók regisztráció nélkül olvashatók/nézhetők, de hozzászólni azonban csak regisztrált felhasználóknak van módjuk. A regisztráció feltétele a regisztrációs oldal kötelező adatainak megadása.

Jelszó, biztonság
A felhasználóneved alatt keletkező valamennyi aktivitásért, kizárólag Te vagy a felelős. Ezért kérjük, hogy jelszavad tartsd titokban, ne add át másnak. Ne válassz olyan jelszót, amit Téged ismerve könnyű kitalálni. Amennyiben tudomásodra jut, hogy adataidat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba moderátorunkkal a csupasport@csupasport.hu e-mail címen.

Moderálás
Alapelvként minden vélemény és hozzászólás megjelenhet, de a fórumokat/blogokat/videókat, és azok hozzászólásait morális, ízlésbeli és technikai korlátok közé szorítjuk. A Candover az általa megbízott moderátorokra ruházza a jogot, hogy eltávolítsák azokat a hozzászólásokat, melyek sértik az itt olvasható szabályokat, megszegik a moderálási alapelveket, vagy törvénybe ütköznek. A moderátorok a szabályok súlyos vagy többszöri megszegése miatt a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.

A moderátorok moderálási jogokkal és felelősséggel felruházott felhasználók. Csak nekik van joguk törölni hozzászólásokat és korlátozni, kitiltani felhasználókat úgy, hogy tevékenységüket a moderálási alapelvek alapján, annak szabály- és szokásrendszerét betartva végzik. Döntéseiket indokolhatják, és csupán oly mértékben avatkozhatnak bele a hozzászólás rendszerébe, hogy a kulturált kommunikációt segítsék.

A moderátorok előre lefektetett alapelvek alapján véleményezik és kezelik a felhasználók által felvitt tartalmakat. A moderátor dönti el, hogy mely tartalom, illetve annak mely részei szegik meg az alapelveket. A moderálásnak nem célja az éles viták megakadályozása, azok befolyásolása. A moderátor feladata, hogy a vita helyét ne vegye át az öncélú trágár szitkozódás, egymás vagy közéleti és közszereplők rágalmazása.

Szabályok

Nem helyezhetsz el olyan információkat, melyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.
Ne hozz létre az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdító tartalmat.
Ne sértsd más felhasználó, vagy más ember személyiségi jogait.
Ne használj más felhasználó vagy közéleti szereplő nevével egyező, illetve azzal könnyen összetéveszthető nicket (felhasználónevet). Az ilyen neveket a moderátorok törlik az adatbázisból. Mindenkinek lehetősége van a saját polgári nevén való regisztrálásra még akkor is, ha ezzel könnyen összetéveszthető valamely közszereplővel. Ezt a nicket mindaddig használhatja, amíg nem adja ki magát annak a közszereplőnek.
Nem lehet nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevétel orientált weblapokat is. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.
Ne rombolj. A túl hosszú hozzászólás, egy hozzászólás többször való elküldése, a gyakori szövegismétlés törlést és/vagy tiltást von maga után.
Minden egyes leírt szó olyan, mintha az életben beszéd formájában hangozna el egy nagyobb társaságban, így erre fokozottan ügyelni kell.
A társaság beszélgetését megzavaró felhasználók ellen az operátorok az alábbi esetekben lépnek fel:

Nagybetűs írásmód, a CAPS LOCK tartós használata;
Egymás után több soron keresztül ugyanannak az üzenetnek a beírása, más néven floodolás;
Bármilyen tartalom (de különösen FTP szerver, pornóoldal, konkurens site) hirdetése. Telefonszám, IP cím, e-mail cím, illegális FTP szerver, konkurens fórum szolgáltatás címe, valamint webcím, sem névben, sem hozzászólásban nem lehet.
A Ringier Online tartalmainak használatát csak közvetlen felhasználó-szerver kapcsolattal lehet igénybe venni, abba a felhasználó más számítógépet nem iktathat (leszámítva a saját ISP gépeit);
Káromkodás, csúnya szavak használata, alapvető beszélgetési normák be nem tartása;
Tilos más személyek, csoportok alázása;
Tilos másról valótlant állítani, rágalmazni, a becsületét, jó hírnevét rontani;
Minden egyéb olyan szöveg beírása tiltott, ami jogszabályt sért, vagy arra utal, illetve a hozzászólók többségének ízlését durván sérti.
Ezen szabályok többszöri megsértése a felhasználó kitiltását vonja maga után!

A konfliktusmentes felhasználás érdekében:

A legfontosabb alapelv a vélemények különbözőségének tiszteletben tartása! Ne személyeskedj és csak olyat írj, amit személyesen is felvállalsz! A személyeskedő tartalmak törlésre kerülnek.
Az oldalon – tekintettel arra, hogy sokfélék vagyunk sokféle nézettel – kerülendők a könnyen konfliktushoz vezető témák, mint pl. politika, rasszizmus, stb.
Csak egy regisztrált névről írj! (egy ember – egy reg). Aki indokolatlanul egyszerre két (vagy több) reget használ és ezzel visszaél, annak – a félreértések elkerülése végett – a klónnevei törlésre kerülnek.
Ne “flood”-olj, közlendődet ne juttasd ismétlésekkel többször, ne áraszd el ugyanazzal a mondandóddal az oldalt és az ide látogatókat!
Nagybetűt – ha lehet – ne használj komplett mondatok írására, mert azt a látszatot kelti mintha kiabálnál, zavaró.
A konkrét személyek minősítésével kapcsolatos észrevételeidben kerüld az adott személyre vonatkozó nyílt kritikát, mivel nem szeretnénk olyan vitákba bonyolódni, amelyekhez az ilyen hozzászólások vezethetnek.
Azok a felhasználók, akik több alkalommal is személyeskedéssel sértenek másokat vagy több alkalommal is súlyosan megsértik a honlap működését meghatározó alapelveket, átmenetileg (1 hónap) vagy véglegesen is kitilthatók.
A moderálással kapcsolatos észrevételeidet – a személyeskedésre vonatkozó alapelvek betartása mellett – a moderátornak küldött üzenetben az csupasport@csupasport.hu -n teheted meg.
Adatvédelem

Amikor látogatóink a csupasport.hu weboldalon tartózkodnak, megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan alkalmak, amikor szolgáltatásaink teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

Candover a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, a változásokról előzetesen értesítjük regisztrált felhasználóinkat.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelvek
Candover kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Továbbá minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Candover felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöljük az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Candover az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat a Candover minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Candover kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Candover kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatok megváltoztatása, törlése
Candover biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották.

Ha ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat:
A meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat:

faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.
Adatkezelés:
Eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal:
Ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Az adatkezelés alapelvei
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.